O firmie RELS

Firma RELS została założona w 2007 roku. Zdobyte, na przestrzeni lat, umiejętności i doświadczenie pozwoliły na stworzenie dla Państwa oferty w zakresie:

  • Szacowania nieruchomości
  • Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  • Geodezji

Świadczone przez nas usługi wykonywane są przez osoby posiadające stosowną wiedzę i odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co pozwala na profesjonalną ich realizację. Posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Dodatkowe informacje na temat oferowanych usług znajdują się w dziale Oferta.